dijous, 25 de novembre del 2010

FUNCIONS PRINCIPALS DEL VÍDEO EDUCATIU

Ja hem anat veient que el vídeo és un recurs molt utilitzat avui dia i que cada cop va agafant més importància en el món de l'educació. Però l'ús d'aquest recurs no sempre té la mateixa funció. Quines són les diferents funcions que pot tenir un vídeo educatiu?
  •   FUNCIÓ INFORMATIVA: 
El vídeo s’utilitza com a font de coneixements: transmetre nous conceptes, mostrar la realitat, fer demostracions, presentar models, oferir explicacions, resumir continguts o introduir idees per un debat o una reflexió.

  •       FUNCIÓ MOTIVADORA:
El vídeo també pot ser utilitzat com a mitjà per influir en el destinatari, com a objecte per arribar a un determinat tipus de comportament. Motivar amb el vídeo consisteix en actuar sobre un grup per aconseguir una sensibilització sobre un tema en concret, ja que moltes vegades la imatge pot ser molt més eficaç que la paraula per provocar sensacions i moure emocions i sentiments, que poden fer viure d'una manera molt més interna el tema tractat. L'exemple ja el vam veure amb el vídeoclip de l'Aneguet lleig amb la cançó d'Elton John a l'entrada de vídeoclips infantils.

  •      FUNCIÓ EXPRESSIVA:
Quan l’interès es centra en l’emissor dels missatges videogràfics, el que es valora és la funció expressiva, que fa referència a qualsevol manifestació de la pròpia interioritat. El vídeo afavoreix la reflexió personal i desenvolupa el sentit crític de la realitat. Pels més petits, ser gravats en vídeo els  fa posar atenció en l'expressió tan lingüística com corporal mentre actuen davant la càmara i després, en observar-se i observar els que tenen al costat, i amb això també van construïnt/afirmant el seu jo.


  •       FUNCIÓ AVALUATIVA:
El vídeo compleix aquesta funció quan la finalitat de l’ús del mitjà és la valoració de conductes, el judici d'actituds o el control de les destreses de les persones registrades amb la càmara. És un instrument vàlid per a prendre decisions. La identificació d'errors o la valoració de situacions que en directe podrien ser interpretades de forma més irreflexiva, o basant-se en dades parcials. 


També és un mitjà útil per l'autoavaluació, ja que afavoreix la consciència d’un mateix (tant la imatge, els gestos, les postures, com la manera de ser i d’actuar...), tot i que s’ha de tenir en compte l’alteració de la situació que pot provocar la presència de la càmara.

  •         FUNCIÓ INVESTIGADORA:
El vídeo també pot servir d’instrument per a l’anàlisi de la realitat en diferents àmbits: educatiu, social, científic,... La funció del vídeo en aquest cas és emmagatzemar informació difícilment accessible a l'investigador i, alhora, permet la reproducció reiterada dels fenòmens, amb la qual cosa afavoreix una anàlisi més rigorosa que la que ens pot aportar l’experiència directa. No obstant, l’ideal està en la combinació de la gravació amb l’experiència directa. Si busquem aquesta finalitat investigadora, el vídeo afavorirà molt el treball en equip.

  •      FUNCIÓ LÚDICA:
No podem oblidar la funció del vídeo en l’oci, la diversió o el desenvolupament d’aficions. El joc és una activitat gratificadora per als nens i els adults, ja que desperta i desenvolupa la creativitat, la relació i l’intercanvi.

  •     FUNCIÓ METALINGÜÍSTICA:
L’interès es centra en l’ús de la imatge de vídeo per explicar, comprendre, reflexionar o aprofundir en el propi llenguatge audiovisual i les seves formes característiques d’expressió. És una funció necessària i anterior a qualsevol proposta d'elaboració i producció de materials audiovisuals. Ningú no pot fer una composició escrita si no domina unes tècniques mínimes d’expressió verbal. De la mateixa manera, és impossible crear un missatge audiovisual coherent, sense disposar de les tècniques bàsiques d’expressió visual.1 comentari: