dimarts, 21 de setembre del 2010

PRESENTACIÓ DEL TREBALL EN EQUIP

Benvinguts al Blog en equip de Mireia Andreu, Ana Barrios, Roser Garcia i Alba Cornellà.

Bé, aquest blog serà l'eina que utilitzarem al llarg de tot aquest quadrimestre, per presentar-vos, i iniciar-vos, en el concepte del vídeo a la xarxa, amb una orientació de caire pràctic per tal que sigui un instrument útil per a la nostra futura professió: on trobem vídeos educatius? Qui hi pot accedir? Com es pot usar el vídeo a l'aula? Com pujar-lo i posar-lo a l'abast de tothom? Quin és el seu lligam amb la televisió i el seu contingut educatiu?

És clar que el vídeo és un recurs molt utilitzat a la xarxa, gràcies a la seva expressivitat que combina llenguatge, imatge i moviment. Veiem dibuixants que hi posen en escena els seus dibuixos, autors de cançons infantils que hi presenten els balls per a les seves cançons, documentals i reportatges sobre qualsevol tema que desperti la nostra curiositat. Aquí mestres i educadores poden trobar material per treballar a classe, però també compartir troballes i maneres de fer, que són per elles descobriments resultat dels seus grups-classe.

Aquest blog serà actualitzat setmanalment per una de nosaltres, amb els coneixements, les habilitats i els nous conceptes adquirits en la matèria, i supervisat sempre per la resta de components del grup. Cada dues setmanes hi haurà una actualització conjunta de totes les integrants de l'equip, que pot ser útil per orientar la recerca i avançar en l'exposició del treball, posant en comú totes les idees aportades al blog de manera individual, i marcant el guió i la pauta que ha de seguir el blog per mantenir una estructura acurada.

Per fer més amè el seguiment del blog, us adjuntarem articles de diari i publicacions interessants sobre el tema, us farem mapes conceptuals i hi inclourem vídeos educatius que demostrin la seva superioritat sobre d'altres mitjans.

Esperem que el blog ens sigui útil per entendre i endinsar-nos en aquest món del vídeo a Internet, que ens doni una visió clara de la seva utilitat a la nostra pràctica com a mestres i, sobretot, que mantingui un seguiment per part de tots els blocaires interessats en la matèria, per tal que entre tots anem construint-lo, a través dels vostres propis blogs i/o dels vostres comentaris.

Entrada conjunta d'Alba Cornellà i Ana Barrios.